Direkthandel


Det finns idag uppskattningsvis mer än 1000 direktförsäljningsföretag globalt. 

300 av dessa är i Europa, varav 35 i Sverige.

Antalet företag som jobbar med direktförsäljning har ökat och globalt sett är det idag 117 miljoner människor som säljer produkter och tjänster via direktförsäljning

Branschen fortsätter att öka - med 1,6 % i världen och 3,5 % i Europa. 

FOREVER är aktiva medlemmar i Direct Selling som är en organisation som står för Etik och Moral i branschen.

Vi arbetar med direktförsäljning inom affärsmodellen Network Marketing NWM.